aktualności galeria ogłoszenia kontakt szkolenia pliki do pobrania
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Eku - Projekty Unijne

Kursy i szkolenia zawodowe

Uczestnicy/czki projektu  po opracowaniu Indywidualnych Planów Działań z doradcą zawodowym oraz diagnozie  psychologa dokonali wyboru kursów i skzoleń zawodowych. Biorąc pod uwagę  predyspozycje uczestników (poparte IPD oraz diagnozą), a

Spotkanie informacyjno - promocyjne projektu systemowego "Uwierz w siebie"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizujący projekt systemowy „Uwierz w siebie” zaprasza uczestników  na spotkanie informacyjno-promocyjne.  14.12.2012r. (piątek) godz. 11:00 Restauracja Przystań ul. Nadjeziorna 2G w

Kursy i szkolenia w ramach projektu systemowego "Uwierz w siebie"

Uczestnicy/czki projektu po opracowaniu Indywidualnych Planów Działań z doradcą zawodowym oraz diagnozie psychologa dokonali wyboru kursów i szkoleń zawodowych. Biorąc pod uwagę predyspozycje uczestników (poparte IPD oraz diagnozą),

Projekt systemowy „Uwierz w siebie” realizowany w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Utworzenie i prowadzenie strony internetowej jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl